رده بندی لیگ برتر فوتسال


Mansouri
بیشترین تعداد قهرمانی
شهید منصوری (2 دوره)
Tasisat
قهرمان فعلی
تاسیسات دریایی


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 شهید منصوری قرچک تهران 2 3 1 2 1
2 تام ایران خودرو تهران 2 1 1 - -
3 استقلال تهران 2 1 - - -
4 فولاد ماهان اصفهان 2 - 3 - -
5 شن سا ساوه مرکزی 2 - 2 - -
6 تاسیسات دریایی تهران 2 - - - -
7 پیمان تهران 2 - - - -
8 گیتی پسند اصفهان 1 4 1 - -
9 پاس تهران تهران 1 1 - - 1
10 دبیری تبریز آذربایجان شرقی 1 - - 2 -
11 ارم کیش قم قم - 2 1 1 -
12 مس سونگون آذربایجان شرقی - 1 1 - -
13 فراز قم قم - 1 1 - -
14 هسا اصفهان - 1 1 - -
15 صبا قم - 1 - - -
16 شرکت ملی حفاری خوزستان - - 2 2 1
17 راه آهن تهران - - 1 1 -
18 مقاومت گیلان گیلان - - 1 - -
19 پست اصفهان اصفهان - - - 1 1
20 پتروشیمی تبریز آذربایجان شرقی - - - 1 -
21 پگاه گیلان گیلان - - - 1 -
22 فیروز صفه اصفهان - - - 1 -
23 علم و ادب مشهد خراسان رضوی - - - - 2
24 گسترش فولاد تبریز آذربایجان شرقی - - - - 2
25 میثاق تهران تهران - - - - 2
26 راه ساری مازندران - - - - 1
27 صدرا شیراز فارس - - - - 1

مجموع [1] 17 16 16 12 12


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 11 6 3 3 4
2 اصفهان 3 5 5 2 1
3 مرکزی 2 - 2 - -
4 آذربایجان شرقی 1 1 1 3 2
5 قم - 4 2 1 -
6 خوزستان - - 2 2 1
7 گیلان - - 1 1 -
8 خراسان رضوی - - - - 2
9 فارس - - - - 1
10 مازندران - - - - 1

مجموع 17 16 16 12 12


[1] تیم های دوم و سوم اولین دوره لیگ فوتسال ایران و تیم چهارم و پنجم، پنج دوره اول لیگ فوتسال ایران مشخص نیست.


لیست قهرمانان لیگ برتر فوتسال